top of page

מסלול Gold Time

החל מ-150,000 ש"ח 


רישום זכויות בחברה


תשואה מהירה עד 20 חודשים


קדימות במשיכת הרווחים

חברת פרוש השקעות נדל"ן מציעה למשקיעים שלה מסלול קצר בזמן, שמאפשר את החזרת ההשקעה ומשיכת הרווחים תוך זמן קצר.

המשקיע מצטרף לקבוצת יזמים ויחד הם משקיעים בנכס שמניב תשואה גבוהה במיוחד ומחזירים את ההשקעה תוך זמן קצר מאוד.

בלונדון יש חוקים שמטיבים עם המשקיעים, השוק מאוד יציב ולכן קל מאוד לבצע שם עסקאות מהירות, כך שהמשקיע רואה את כספו תוך 20 חודשים ולעיתים אף פחות מזה.

החברה רוכשת נכסים שיש להם כבר את כל האישורים והיתרי הבניה הנדרשים ומסבה אותם לצרכי מגורים. השיטה הזאת הנגישה מאוד את שוק הנדל"ן למשקיעים, מכיוון שאפשר לקנות נכסים בסכומים נמוכים מאוד, לשפץ אותם ברמה גבוהה ולמכור במחירים גבוהים.

איך עובד התהליך?

ההשקעה והבניה

השלב הבא הוא גיוס המשקיעים. הסכום המינימלי להשקעה הוא החל מ- 150,000 שקלים ומעלה. כל משקיע, הופך לשותף ובעלים בחברה שעל שמה נמצא הנכס האמור. בעלות זו, מובטחת, נשמרת וקיימת, עד למכירת דירות המגורים והשבת כספו המלא של המשקיע, פלוס הרווחים המובטחים. 
לאחר שאנו מגייסים את המשקיעים, אנו מתחילים מיד בבנייה האמורה. בתום תריסר חודשים פחות או יותר, הבניין כבר עומד למכירה.

פרוש השקעות, עם היזמים המקומיים, רוכשים עבורכם אך ורק מבנים שכבר מוכנים לבנייה או שיפוץ בפועל. למבנים אלו, כבר הוכנו פרוגרמות של משרדי אדריכלות, נרקמו הסכמי התקשרות עם קבלן בנייה מקצועי ומוביל בתחומו ונעשו כל ההכנות המתאימות לצאת לדרך. כמו כן, המתחם המיועד קיבל את כל הרישיונות הדרושים מידי הגורמים הרלוונטיים והרשויות העירוניות, החל מהסבת היעד, ועד לעצם אישורי הבניה והוספת הנדבכים, לצד יתר האישורים המתאימים לצורך כך. רק נכס שכל האישורים והרישיונות בצדו, מהווה פוטנציאל עבורנו לרכישה. מה שנשאר לנו, זה רק להתחיל לבנות בפועל. 

רכישת הנכס

המכירה והתשואה

את המכירות עצמן, גם מבצעת חברת פרוש השקעות, יחד עם משרדי תיווך גדולים בלונדון ובארה"ב. חלוקת המשאבים הפיננסים שהתקבלו, מתבצעת בהגינות ובשקיפות מלאה. עם גיוס הכספים הראשונים, הבנק המלווה, מקבל את חלקו במיזם, קרי, פירעון המשכנתא שנלקחת לצורך הבנייה. את החלק הבא, מקבלים המשקיעים, כאשר לכל אחד מושב הקרן במלואו בתוספת אחוזי הרווחים והתשואה הנאה שהתקבלו ממכירת הנכס. רק לאחר חלוקת הכסף למשקיעים, ה'אחרונים בתור', הם היזמים המקומיים.

Untitled-1.jpg

מיקום: לונדון

סטטוס פרוייקט: הסתיים בהצלחה

השקעה מינימלית: 150,000 ש"ח

משך הפרוייקט: 20 חודשים

Peter's Court

הסתיים!

Red Post Hill

מיקום: לונדון

סטטוס פרוייקט: הסתיים בהצלחה

השקעה מינימלית: 150,000 ש"ח

משך הפרוייקט: 18 חודשים

תוכניות לפלניג 1-4.jpg

הסתיים!

20180124_163021.jpg

הסתיים!

מיקום: לונדון

סטטוס פרוייקט: הסתיים בהצלחה

השקעה מינימלית: 150,000 ש"ח

משך הפרוייקט: 20 חודשים

East Grinstead

Portland Road

מיקום: לונדון

סטטוס פרוייקט: בשלבי בניה

השקעה מינימלית: 150,000 ש"ח

משך פרוייקט צפוי: 16 חודשים

פאב2.jpg

גויס!

מעוניינים לשמוע פרטים על השקעה בלונדון? מלאו פרטים או התקשרו 077-8038649

תודה! ההודעה נשלחה

וואטסאפ.png
bottom of page