top of page
Keys

ניהול נכסים והשקעות

בין שרכשתם דירה למטרת השקעה והשכרתה, ובין שקיבלתם דירה בירושה וברצונכם להפוך אותה לנכס מניב – לצד פוטנציאל התשואה המבטיח, יש לא מעט סיכונים שצריך לדעת לזהות. פרוש השקעות עוסקים בניהול נכסים והשקעות ברחבי הארץ, באזורי הפעילות שלנו. ניהול הנכס באמצעותנו, משחרר את בעל הנכס מכל הטרדות והסיכונים הנלווים לטיפול בנכס.

אנו עוסקים בהכנת הדירה להשכרה - בין אם זה שיפוץ קוסמטי בלבד או שיפוץ כולל, פרסום הנכס, ובאיתור וסינון שוכרים פוטנציאלים. בהמשך אנו מבצעים את ההתקשרות להשכרת הנכס, ואחזקת הנכס במהלך כל תקופת ההשכרה.

אנו מעניקים שירות ברמה גבוהה, הן לבעלי הנכסים והן לדיירים. כמו כן, אנו מעסיקים בעלי מקצוע מורשים, אמינים ובמחירים סבירים. המחירים הטובים, שאנו מקבלים מבעלי המקצוע הם בזכות הפעילות הענפה שלנו ברחבי הארץ.

מה אנחנו מציעים לכם?

 • התנהלות שוטפת מול השוכר וטיפול בכל בעיה מהר ככל האפשר.

 • טיפול מהיר בכל תקלה על ידי בעלי מקצוע טובים.

 • התנהלות מלאה מול השוכרים.

 • קשר תקופתי עם וועד הבית ועדכון הבעלים בדברים מהותיים.

 • בדיקה ומעקב תקופתי אחר תשלום החשבונות השוטפים של השוכר לוועד הבית ולרשויות השונות.

 • בסיום תקופת ההתקשרות עם השוכר ביצוע בדיקה כי הדירה מוחזרת כפי שהתקבלה על ידו.

אחזקה

השכרה

 • הכנת הנכס להשכרה במידת הצורך - שיפוץ קוסמטי או שיפוץ כולל.

 • בדיקה וחקר שוק אזורי להשגת מחיר השכירות המקסימאלי.

 • פרסום ושיווק הנכס להשכרה.

 • מציאת שוכרים מתאימים ובדיקת יכולות ובטחונות לחוזה.

 • טיפול בחוזה השכירות.

 • מסירת הנכס לשוכר החדש.

 • גביית דמי השכירות וביצוע העברות לחשבון בעל הנכס.

bottom of page